Wwft Training - Bestrijding Witwassen

Category
AML/CFT

Format
e-Learning

Duration
45 – 60 minutes

Start
Anytime

Wwft Training – Bestrijding witwassen

Medewerkers werkzaam in de financiële sector zijn verplicht om alle toepasselijke Wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering  (Wwft) na te leven. Deze Wwft training -bestrijding witwassen – versterkt de waakzaamheid van werknemers om witwas- en terrorisme financieringsrisico’s te herkennen en zich bewust te zijn van hun rol bij het verminderen van deze risico’s voor hun instelling.

Als poortwachters van de financiële wereld spelen financiële instellingen een sleutelrol in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Van hen wordt verwacht dat ze voorkomen dat criminelen misbruik maken van hun faciliteiten en diensten en hun reputatie als betrouwbare financiële partner in gevaar brengen.

 

Doorlooptijd

Ongeveer 1 uur afhankelijk van niveau voorkennis Wwft

Doelgroep

De jaarlijkse AML/CFT Risk Awareness training is bedoeld voor medewerkers werkzaam in de Nederlandse financiële sector.

Talen

Nederlands en Engels.

Kennistoets & Certificering

De training wordt afgesloten met een Kennistoets om te testen of de deelnemers de inhoud van de training hebben begrepen. Na het behalen van een minimale score van 80%, kunnen deelnemers hun ‘Certifiicate of Completion’ digitaal opslaan en/of afdrukken.

Audit Eindrapport

Bewijs van voltooiing van de cursus van gebruikers, inclusief scores van de kennistoets en tijdstempel.  Dit rapport kan worden gebruikt voor bewijs naar de toezichthouder en/of correspondentbank relaties dat medewerkers succesvol de verplichte jaarlijkse  AML/CFT Training  hebben afgerond.

Doelstellingen

Na het voltooien van de e-learning kan een deelnemer:

 • De impact van witwassen en terrorismefinanciering bespreken;
 • De drie fasen van het witwassen van geld uitleggen;
 • De noodzaak van AML/CFT wet- & regelgeving uitleggen;
 • De rol van DNB & AFM uitleggen;
 • Het herkennen van een ongebruikelijke transactie

 Inhoud Training

Module 1: Money Laundering & Terrorism Finance

 • Wat wordt verstaan onder witwassen van crimineel geld?
 • The Money Laundering Challenge: Kun jij met succes crimineel geld witwassen?
 • Wat zijn de drie fasen van het witwassen van crimineel geld?
 • Wat is terrorisme en terrorismefinanciering?

Module 2: AML/CFT Wet- en Regelgeving

 • AML/CFT wetgeving
 • Belangrijkste vereisten van de  Wwft
 • CDD/KYC beleid van financiële instellingen
 • ML/TF ‘Red flags’

Module 3: Kennistoets

 • Minimale score
 • Audit trail: bewijs van voltooiing
 • Certificate of Completion

Get in touch with us